TİMDER TESİSAT İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ TARİHÇESİ

AMAÇ

 • Çağdaş, laik ve demokratik ülkemizde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmak,
 • Üyeler arasında birlik,beraberlik ve dayanışmayı sağlamak,
 • Sektör yararına bilimsel çalışmalar yapmak,
 • Ticari faaliyetlerde tüketici memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Ticari ve sosyal ahlak kurallarına uygun hareket etmek,

GÖREV

 • Tesisat ve İnşaat Malzemesi satıcılarının satmakta olduğu malzemelerin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak,
 • Haksız rekabeti önlemek,
 • Ortak sosyal,ekonomik,kültürel,mesleki ihtiyaçlara destek vermek,
 • Mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak malzemeciler arasında birlik ve beraberlik sağlamak,
 • Fuar ve sergiler düzenleyerek kitleselleşmeyi sağlamak,
 • Üretici – Satıcı arasında köprü kurmak,
 • Sektörümüz hakkında yayınlar yapmak,
 • Eğitim – Öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek,

ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ

 • Türkiye’de faaliyet gösteren Tesisat ve İnşaat Malzemecilerini bir araya toplamak. Şubeleşme ve mevcut müstakil dernekler yoluyla yurt çapında genişlemeyi sürdürmek.
 • Üyeleri arasında ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlara cevap vermek.
 • İnşaat ve tesisat malzemelerinin Yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, fuarlar ve sergiler düzenleyerek ürünlerin tüketicilere ve sektördeki profesyonel kişilere tanıtılmasını sağlamak. Sektörümüzle ilgili düzenlenecek olan tüm yurtiçi fuarların organizasyonlarında aktif biçimde yer almak.
 • Sektörün önünü açacak toplantılar, bilimsel çalışmalar organize etmek, raporlar üretmek veya bilim adamlarına raporlar ürettirmek,bu raporları dernek üyelerinin bilgilerine sunmak ve yayınlamak.
 • TİMDER Dergisi ve TİMDER Web sitesi ile sektördeki en son gelişmeleri ilgililere aktarmak üyelerini en güncel konulardan haberdar etmek ve seslerini okuyuculara duyurmak
 • Derginin sektörün tümünü kapsamasına, etik kurallara uygun doğru ve gerçek bilgi vermesini sağlamak.
 • TİMDER Akademisi ile üyelerine ekonomi, finans, muhasebe, iş hukuku, satış yönetimi, zaman kullanımı ve diğer kişisel gelişim konularda eğitim vererek üyelerin gelişimine katkıda bulunmak, bu iş için profesyonel eğitimciler kullanmak.
 • Meslek odalarında ve ticaret odalarında üyelerinin görev almalarını temin için faaliyette bulunmak, sektörün sesini ticaret ve sanayi odalarına taşımak.
 • Üyeler arasında haksız rekabet yapılmamasını temin için üyelere eğitim ve danışmanlık vermek.
 • Tüketicinin alışverişlerinde TİMDER üyelerine güvenmelerini ve onları tercih etmelerini sağlayacak girişimlerde bulunmak. Üyelerinin sattıkları üründen memnun kalmayan tüketicinin ürününün değiştirileceği ve istek üzerine gerekirse ürünün geri alınarak bedelinin iade edileceği gibi teşviklerin, üreticilerden de alınacak destek ile, üyeleri arasında uygulanmasını temin etmek ve tüketicilere bu hususu duyurmak.
 • Derneği batı ülkelerindeki derneklerle tanıştırmak ve batıdaki konumuzla ilgili federasyonlara üye yapmak, onların periyodik kongrelerine katılmak, Avrupa’da sektörün gelişmesini izlemek.

Yorum Yazın